Een impressie van de voettocht naar Santiago de Compostella, ook bekend als de Camino.

De tocht over meerdere weken gelopen in het voorjaar van 2007, samen met echtgenoot Paul.